Välkommen till IVF Research Sweden

Forskningsbolaget IVF Research Sweden är ett icke-vinstdrivande bolag inom koncernen IVF Sverige som med sina åtta kliniker är Nordens största aktör inom IVF och reproduktionsmedicin. IVF Research Sweden strävar efter driva utvecklingen av nya behandlingsmetoder i Sverige för bästa möjliga patientnytta.

På samtliga kliniker inom koncernen finns medarbetare med erfarenhet av forskning och utveckling. Det finns en stor öppenhet att överföra innovationer och erfarenheter mellan klinikerna vilket gynnar både personal och patienter.

Läs mer

IVF Sveriges ambition är att göra våra beprövade behandlingsmetoder inom IVF tillgängliga för så många som möjligt. För att underlätta behandlingsprocessen för paren ytterligare har vi upprättat samarbeten med erfarna lokala gynekologer.

Läs mer